Nyheter

Medelande till nyaantagna till juristprogrammet hösterminen 2020.

Hej och grattis till alla som blivit antagna till Sveriges mest sökta program! 

I och med rådande omständigheter undrar ni säkert vilken form er undervisning kommer att ha och ifall ni kommer att få en ins...

Styrelsens beslut:
  
Styrelsen har beslutat att dela ut stipendium till kandidaterna nedan med förbehåll om att UD:s reseavrådan lyfts och att sökandena ska skicka in Letter of Acceptance för att erhålla stipendiet.

För att undvika eventuellt jäv eller vinklade be...

7 May 2020

Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde.

Tid och datum

Den 27 maj 2020

Kl. 17.00

Plats

Digitalt

För förslag till föredragningslista och motioner/propositioner se Jurstud.com/stamma

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17 maj.
...

15 Apr 2020

Sten Odelbergs stipendium

Nu är det dags att söka Sten Odelbergstipendiumet för juridikstudier utomlands!

Ansökan skall inkomma mellan 15 april och 15 maj och skall innehålla personuppgifter, minst två skriftliga intyg från kamrater vilka intygar att sökanden är en god k...

10 Mar 2020

Stipendiestiftelsen Avstamp för Juridiska Studier delar varje år ut stipendium om 10.000 kronor till minst en person som blivit antagen till och påbörjat Juristprogrammet vid något av universiteten i Sverige och som kommer från en icke-akademisk familj.


Urvalskriterier


...

12 Feb 2020

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DECHARGEMÖTE DEN 4 MARS 2020 PÅ JURISTERNAS HUS

Bifogade filer finnes på www.jurstud.com/dechargen

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragni...

12 Feb 2020

Juridiska föreningens styrelse utlyser:

DECHARGEMÖTE

onsdagen den 4 mars 2020
kl. 17.00 på Juristernas hus.Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 23 februari 2020.


Medtag legitimation och med...

Styrelsen beslutade:
 
Att dela ut stipendium till följande kandidater med förbehåll om att sökandena ska
skicka in letter of acceptance för att erhålla stipendiet.
 
Följande personer tilldelas lika stor andel ur Sten Odelbergs stipendiefond
höstterminen 2019: 
 
Hann...

7 Nov 2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 11 NOVEMBER 2019 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och möt...

19 Oct 2019

På föreningssammanträdet den 11 november 2019 kommer medlemmarna i Juridiska Föreningen välja en styrelse för 2020 års verksamhetsår. Följande förtroendeposter är utlysta:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Skattmästare

Vice skattmästare

Klubbmästare

Underhållningsmä...

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL