Nyheter

Kallelse till extra föreningssammanträde

Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde. Tid och datum Den 21 oktober 2020 Kl. 17.00 Plats Digitalt För förslag till föredragningslista se Jurstud.com/stamma Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 11 oktober. Dessa skickas till sekreterare@jurstud.com. Eventuella frågor skickas till presidiet@jurstud.com Ses på internet!

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL