Nyheter

Kallelse till extra föreningssammanträde

Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde. Tid och datum Den 21 oktober 2020 Kl. 17.00 Plats Digitalt För förslag till föredragningslista se Jurstud.com/stamma Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 11 oktober. Dessa skickas till sekreterare@jurstud.com. Eventuella frågor skickas till presidiet@jurstud.com Ses på internet!

Utlysning av lediga styrelseposter

På föreningssammanträdet den 11 november 2020 kommer medlemmarna i Juridiska Föreningen välja en styrelse för 2021 års verksamhetsår. Följande förtroendeposter är utlysta: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Skattmästare Vice skattmästare Klubbmästare Underhållningsmästare Internationell sekreterare Marknadssekreterare Informationssekreterare Idrottssekreterare Överfadder Borgmästare Är du eller någon du känner intresserad av att engagera sig i styrelsen? Skicka då in din ansökan eller nominering till valberedning@jurstud.com senast den 22 oktober!

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL