Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL

Här finner ni information om de olika kommitéer som Juridiska Föreningen består av. All festverksamhet, idrottsverksamhet, fadderverksamhet och så vidare utgår från de olika kommitéerna.

 

Läs på om de olika kommitéerna här, och tveka inte att gå med och engagera dig!

 

Föreningen.

Kommittéer

 

Fadderietfinns där för dig när du behöver hjälp och har frågor om alltifrån var man hittar rättsfall och det bästa lunchstället till vilken lärare man ska välja på olika kurser.

 

Fadderiet är ansvarigt för inskolningen av nya studenter på juristlinjen. Vi anordnar en rad olika aktiviteter, exempelvis aktivitetsdagar, tentafika, fester och studiehjälp. Vårt mål är att de nya studenterna redan efter de första veckorna på utbildningen ska ha lärt känna sina nya studiekamrater och fått svar på sina frågor om allt vad den  nya studiestarten innebär.​

 

 

Det är faddrarna som blir JIK:arnas första kontakt med studenterna på de övriga terminerna. Faddrarna ger JIK:arna både studietips inför den första tentan och lotsar dem genom den första ovana tiden på Universitetet och juristprogrammet.

 

Att vara fadder innebär rent allmänt att man ska ha ett intresse för att lära känna nya människor – särskilt nya juridikstudenter – samt vara öppen för att svara på frågor om studieteknik, Juridiska Föreningen och utbildningen i övrigt samt få dem att känna sig välkomna. Som fadder bör man vara en ansvarstagande och nyfiken person med positiv inställning. Det finns också andra uppdrag som man kan inneha inom fadderiet såsom adjutant, fiskal och överfadder, vilket betyder att det finns stora möjligheter att utvecklas inom fadderiet.

 

 

Fadderiets organisation 2019

 

Öfverfaddern leder och styr arbetet, har det yttersta ansvaret för verksamheten och sitter i Juridiska Föreningens styrelse.

Fiskalerna ingår i Fadderledningsgruppen (FLG) tillsammans med överfaddern och planerar den övergripande verksamheten. De ansvarar särskilt för olika aktiviteter inbördes tillsammans med adjutanterna.

 

Adjutanterna är i inbördes JIK-grupp kontaktpersoner gentemot FLG och ingår i konstellationen Faddersamarbetsgruppen (FSG) där även Öfverfaddern och fiskalerna ingår. FSG:s syfte är att underlätta informationsspridning åt båda hållen samt att understödja FLG i det organiserande arbetet. Adjutanterna får här en ny viktig roll och arbetar nära med FLG, samtidigt som de är faddrar i sin faddergrupp.

 

Faddrarna är mentorer för sina JIK:are i gruppen och ser till så att fadderbarnen får en bra och personlig inledning på juristutbildningen. De samordnar tillsammans med sina fadderbarn för att vinna så många tävlingar som möjligt under insparquen, lära känna varandra och övriga grupper samt ha jätteskoj tillsammans! Utöver detta hjälper faddrarna till med det praktiska arbetet vid anordnande av aktiviteter vilket är jätteviktigt för att allt ska fungera.

 

Du är välkommen att kontakta Fadderiet vare sig du är ny student, intresserad över att vara fadder eller bara har allmänna frågor i övrigt. Maila ofverfadder@jurstud.com.

Öfverfadder

Era Krasniqi

 

 

 

 

 

ofverfadder@jurstud.com

era.krasniqi@jurstud.com

Ämbetsmän
 

Fadderfiskalerna

Ellen Gustafsson Björverud

Tina Njezic

Simon Rydberg

Agnes Insulander
Jalmar Petersson

fiskal@jurstud.com

 

Idrottskommittén - ordnar bland annat träningstillfällen i Stockholm Sports Center.

 

Genom idrottskommittén har du möjlighet att ta del av och påverka den idrottsliga verksamheten inom Juridiska föreningen. Idrottskommittén verkar för att förena våra medlemmars idrottsintresse och på så sätt bygga broar mellan terminerna och arbetslivet. Vi anordnar innebandyturneringar, fjällvandringar, skidresor och är domare på Proppen samt den årliga Advokatinnebandyturneringen. Varje vecka har alla JF-medlemmar möjligheten att spela fotboll och bandminton i Frescatihallen.

 

 

Badminton

Ta med kompisarna och spela på banorna som JF har tillgång till. Bokningarna görs via den här länken


Torsdagar: Klockan 14.00-15.00 i Stockholm Sports Center

 

 

Fotboll

Juridiska Föreningen har länge haft ett fotbollslag som tränar tillsammans i Stockholm Sports Center . Träningarna är på måndagar och tisdagar, och matcher spelas både ute och inne. 

 

Träningstider

Måndagar klockan 20:00-21.30 Stockholm Sports Center (E-hallen)

Tisdagar klockan 17:00-18:00 i Stockholm Sports Center (E-hallen)

 

 

Är du intresserad av att gå med i idrottskommittén eller har frågor angående
idrottsverksamheten, tveka då inte att höra av dig till 
idrottssekreterare@jurstud.com.

 

Idrottssekreterare

Dennis Engström

 

 

 

 

 

idrottssekreterare@jurstud.com

dennis.engstrom@jurstud.com

 

Informationskommittén - driver vår tidning iUSBäraren och sköter hemsidan samt all marknadsföring.

 

Informationskommittén ansvarar för föreningens marknadsföring, design samt Mecenatkorten. Vi sköter föreningens hemsidor och föreningstidningen iUSBäraren. Det är även informationskommittén som tar fram trycksaker såsom affischer och informationsfoldrar.

 

Om du har några frågor eller vill hjälpa oss så hör av dig till infosek@jurstud.com.

Informationssekreterare

Henrik Delfin

 

 

 

 

 

infosek@jurstud.com

henrik.delfin@jurstud.com

Ämbetsmän

 

Art Director

Philip Andersson

art@jurstud.com

Webmaster

Olle Ringstedt

web@jurstud.com

Fotograf

Linnéa Toljamo 

fotograf@jurstud.com

Chefsredaktör iUSBäraren

Fredrika Lageryd

chefred@jurstud.com

 

 

 

Internationella kommittén - anordnar resor och besök utanför Stockholm.

 

Internationella Kommittén (IntKom) är ansvariga för Juridiska Föreningens internationella samarbeten. Inom IntKom finns bland annat följande:

 

International Law Student’s Mentorship Program

The international law student’s mentorship program (ILM) is a program for all the exchange and master students who come to Stockholm to study law.
Everyone is placed in a Mentorgroup with two mentors and at least one more international student. The mentors help guide the international student through the time here in Stockholm
Our mentors are available for questions about everything from school to social events.
Every semester there are between 50-200 law students arriving to Stockholm hoping to have a good time while studying at the university. This is where ILM join the picture. ILM is a way to connect our Swedish students with the international students.
Together we have parties, game nights, study trips and much more.
If you want to meet international students and get to know some new friends from all around the world you should join the international committee and especially ILM. Every new semester we are looking for new mentors who can be a part of our happy team and help enrich the arriving students’ life as well as their own.

 

If you are new to Stockholm you should join ILM to get a mentor and be able to participate in all of our events.
For more information, contact: 
overfadderilm@jurstud.com

 

The Nordic Cooperation

The Law Student’s Association is a proud member of the Nordic Cooperation.

The cooperation includes 11 law student’s associations in the five Nordic countries (Sweden, Finland, Norway, Denmark and Iceland). The aim and purpose of this cooperation is to encourage and foster contacts between Nordic students. It also enables students to get a glimpse of not only the daily life but also the legal systems of our neighbouring countries.

The core of the cooperation is the Nordic weeks, which revolves around a specific legal theme. Every association arranges their own week each year in connection with its annual gala ball and to which they invite students from the other associations to participate. The weeks include study trips, lectures, dinners and lots of partying related to the theme of the week.

 

For more information about the Nordic cooperation, contact: nordisksekreterare@jurstud.com

 

The European study trip group

Are you interested in finding out more about an international career?

At first the group arranged trips only within Europe but has this year widen the field and is now targeting the whole world. The ambition with this part of the Law student´s Association is to promote and inform students about alternate career possibilities for those who are interested in working abroad.  Previous journeys have went to Brussels, London, Hague and Geneva where the participants visited law firms, courts, organizations, different departments of parliaments and of course some recreational visits to restaurants, theatres etc. The trips take place two times each year, the first sometime during the last part of the spring semester and the second during the middle part of the fall semester with 20-30 students accompanying.

 

If you’re interested in joining this group feel free to contact: resegrupp@jurstud.com

 

 

I sincerely hope you have found this information useful and that it has made you interested in joining the international committee. If you have further questions contact the international secretary at intsek@jurstud.com.

Internationell sekreterare

Sonya Wennerström

 

 

 

 

 

intsek@jurstud.com

sonya.wennerstrom@jurstud.com

Ämbetsmän

Resegruppen

Anna Gustavsson

Emma Olsson

resegrupp@jurstud.com

Överfaddrar i ILM

Leila Annani

Hans Kalderén

Caroline Sköld

overfadderilm@jurstud.com

 

Klubbmästeriet - har hand om alla sittningar (fester) och de fantastiska torsdagspubarna.

 

Det finns de som hävdar att det inte finns något studentliv i Stockholm. Vi i mästerivärlden vet att detta inte stämmer. Det finns ett aktivt studentliv och Du är hjärtligt välkommen!

 

Liksom Juridiska Föreningen grundades Klubbmästeriet 1907 och har sedan dess verkat för ett aktivt studentliv. Klubbmästeriet är den, till antalet aktiva medlemmar, största kommittén i Juridiska Föreningen i dagsläget. Bli därför inte förvånad om grannen i biblioteket serverar din öl nästa torsdag!

 

Klubbmästeriets primära uppgift är att bereda möjligheten för den flitige juriststudenten att i en trivsam miljö umgås i goda vänners lag. Därför bedriver vi pubverksamhet på Juristernas Hus varje torsdag. Men detta är inte allt! Klubbmästeriet anordnar även ett antal fester per termin.

 

Våra aktiva medlemmar är uppdelade i fyra festlag, som leds av varsin barchef. Festlagen ansvarar för puben ca en gång i månaden samt ett par fester per termin.

 

Känner du för att gå med och förgylla din egen samvaro och andras tillvaro under din tid på Juristlinjen eller har frågor om vår verksamhet - kontakta oss på km@jurstud.com.

 

 

Torsdagspub

Varje torsdag bjuder Juridiska Föreningens Klubbmästeri in till torsdagspub på Juristernas Hus kl 18-23. Vi erbjuder allt från svalkande läsk, god öl, smaklig cider och hemlagad soppa till pingis, foosball och häng i goda vänners lag.

 

Har du idéer på teman till pubarna? Eller vill du veta mer om Klubbmästeriets verksamhet?

Kontakta klubbmästaren på km@jurstud.com.

Klubbmästare

Philip Tåhlin

 

 

 

 

 

km@jurstud.com

philip.tahlin@jurstud.com

Ämbetsmän

 

Vice klubbmästare
Rebecka Eriksson

viceklubbmastare@jurstud.com

Barmästare
Nelly Corneteg

barmastare@jurstud.com

Festmästare
Ellen Gustafsson Björverud

festmastare@jurstud.com

 

Tvättmästare

Louise Faxner

Linnéa Toljamo

tvattmastare@jurstud.com

Barchefer
Oskar Berg

Dennis Engström

Simon Andersson

Elliot Retsman

 

Marknadskommittén - står för kontakterna med näringslivet och anordnar de populära Juristdagarna på hösten.

 

Marknadskommittén bär det övergripande ansvaret för Juridiska Föreningens kontakter med näringslivet och kan sägas vara länken mellan näringslivet och studenterna. Vi ingår och administrerar föreningens samarbetsavtal med partners och sponsorer. Vi sörjer för studenternas kontakter med framtida arbetsgivare främst genom företagsbesök och -presentationer under terminerna och vi ansvarar för större arrangemang såsom lokalfinalen i SJM, SM i Juridik, och Juristdagarna, föreningens arbetsmarknadsmässa, som hålls i oktober varje år.

 

Vi söker aktivt medlemmar till kommittén, så om du vill få kontakt med olika företag och potentiella arbetsgivare och vara med planera företagsbesök och liknande så tveka inte att höra av dig till oss.

Skicka gärna ett mejl till marknadssekreterare@jurstud.com.

Marknadssekreterare

Julia Huldén

 

 

 

 

 

marknadssekreterare@jurstud.com

julia.hulden@jurstud.com

Ämbetsmän

Mana Sohrabi

Sofia Haggren

Vice marknadssekreterare

Felicia Lindstrand

Juristdagarna 2019
Felicia Lindstrand

Vilma Elm

Avidh Tajik

Catherine Jansson

Simon Lindberg

Agnes Thilander

Hugo Snöbohm

Eugenia Arksand

Louise Björnsson

Kasra Parsa

Johan Linder

Emanuel Sonstrand

 

Underhållningsmästeriet - står för underhållningen och får dig att skratta även under de tyngsta tentaperioderna.

 

Är Du en person som tror att ett gott skratt förlänger livet och som gärna använder kreativiteten till lite mer än att bara tolka författningstext? Då välkomnar jag dig in den gemytliga värmen som är juridiska föreningens underhållningsmästeri. Underhållningsmästeriet skiljer sig från juridiska föreningens övriga kommittéer på så vis att verksamheten inte är huggen i sten i något avseende. Hos oss är det medlemmarnas intressen som visar vägen och vi uppmuntrar alla olika kvalitéer och idéer. Vi tror att fria tyglar är bra, men att inga tyglar är bättre!

Husbandet

Varje tisdag från c:a 18.00 och framåt repar underhållningsmästeriets husband i Reinholdsalen på Juristernas hus.

Lex Spexialis

Spexgruppen Lex Spexialis ses varje tisdag från kl. 18.00 i Skandia/Cassel på Juristernas hus.

Force Makör

Kören träffas varje tisdag mellan 17.00-18.00 i Wallenbergsalen - en trappa upp på Juristernas hus. I december kommer körtruppen gå luciatåg på olika byråer runtom i Stockholm.

Du, käre juriststudent, har en stående inbjudan! Ta med dig ett glatt humör och kom förbi om du är sugen på att dansa, spela eller sjunga, eller om du bara känner för att ta en öl, kolla läget och smida andra storslagna framtidsplaner för att förgylla din egen och andras studietid!

 

Har du något du vill göra eller en idé du vill få fram? Skicka ett mejl till underhallningsmastare@jurstud.com.

Underhållningsmästare

Deniz Üver

 

 

 

 

 

underhallningsmastare@jurstud.com

deniz.uver@jurstud.com

Ämbetsmän

 

Kapellmästare
Daniel Andersson

kapellmastare@jurstud.com

Spexmästare
Veronica Hedin

spexmastare@jurstud.com

 

Borgmästeriet - ansvarar för Juristernas Hus.

 

Borgmästare

Linus Fransson

 

 

 

 

 

borgmastare@jurstud.com

linus.fransson@jurstud.com

Ämbetsmän

 

Vice borgmästare
Oskar Berg

viceborgmastare@jurstud.com

 

Skattmästeriet - sköter föreningens ekonomi.

Skattmästare

Vakant

 

 

 

 

skattmastare@jurstud.com

Vice skattmästare

Ellioth Lodenius

 

 

 

 

 

viceskattmastare@jurstud.com

ellioth.lodenius@jurstud.com

 

Presidiet - föreningens främsta ledning.

Ordförande

Sam Bidi

 

 

 

 

 

ordforande@jurstud.com

sam.bidi@jurstud.com

Sekreterare

Caroline Sköld

 

 

 

 

 

sekreterare@jurstud.com

caroline.skold@jurstud.com

Vice ordförande

Olle Ringstedt

 

 

 

 

viceordforande@jurstud.com

olle.ringstedt@jurstud.com

Ämbetsmän

 

Linjerådsordförande
Bekka Tarabay

Vice Linjerådsordförande

Miranda Wallin