Här finner ni information om de olika kommitéer som Juridiska Föreningen består av. All festverksamhet, idrottsverksamhet, fadderverksamhet och så vidare utgår från de olika kommitéerna.

 

Läs på om de olika kommitéerna här, och tveka inte att gå med och engagera dig!

 

Föreningen.

Kommittéer

Kommittéer
 

Fadderietfinns där för dig när du behöver hjälp och har frågor om alltifrån var man hittar rättsfall och det bästa lunchstället till vilken lärare man ska välja på olika kurser.

 

Fadderiet är ansvarigt för inskolningen av nya studenter på juristlinjen. Vi anordnar en rad olika aktiviteter, exempelvis aktivitetsdagar, tentafika, fester och studiehjälp. Vårt mål är att de nya studenterna redan efter de första veckorna på utbildningen ska ha lärt känna sina nya studiekamrater och fått svar på sina frågor om allt vad den  nya studiestarten innebär.​

 

 

Det är faddrarna som blir JIK:arnas första kontakt med studenterna på de övriga terminerna. Faddrarna ger JIK:arna både studietips inför den första tentan och lotsar dem genom den första ovana tiden på Universitetet och juristprogrammet.

 

Att vara fadder innebär rent allmänt att man ska ha ett intresse för att lära känna nya människor – särskilt nya juridikstudenter – samt vara öppen för att svara på frågor om studieteknik, Juridiska Föreningen och utbildningen i övrigt samt få dem att känna sig välkomna. Som fadder bör man vara en ansvarstagande och nyfiken person med positiv inställning. Det finns också andra uppdrag som man kan inneha inom fadderiet såsom adjutant, fiskal och överfadder, vilket betyder att det finns stora möjligheter att utvecklas inom fadderiet.

 

 

Fadderiets organisation 2020

 

Öfverfaddern leder och styr arbetet, har det yttersta ansvaret för verksamheten och sitter i Juridiska Föreningens styrelse.

Fiskalerna ingår i Fadderledningsgruppen (FLG) tillsammans med överfaddern och planerar den övergripande verksamheten. De ansvarar särskilt för olika aktiviteter inbördes tillsammans med adjutanterna.

 

Adjutanterna är i inbördes JIK-grupp kontaktpersoner gentemot FLG och ingår i konstellationen Faddersamarbetsgruppen (FSG) där även Öfverfaddern och fiskalerna ingår. FSG:s syfte är att underlätta informationsspridning åt båda hållen samt att understödja FLG i det organiserande arbetet. Adjutanterna får här en ny viktig roll och arbetar nära med FLG, samtidigt som de är faddrar i sin faddergrupp.

 

Faddrarna är mentorer för sina JIK:are i gruppen och ser till så att fadderbarnen får en bra och personlig inledning på juristutbildningen. De samordnar tillsammans med sina fadderbarn för att vinna så många tävlingar som möjligt under insparquen, lära känna varandra och övriga grupper samt ha jätteskoj tillsammans! Utöver detta hjälper faddrarna till med det praktiska arbetet vid anordnande av aktiviteter vilket är jätteviktigt för att allt ska fungera.

 

Du är välkommen att kontakta Fadderiet vare sig du är ny student, intresserad över att vara fadder eller bara har allmänna frågor i övrigt. Maila ofverfadder@jurstud.com.

Al Janabi.png

Öfverfadder

Ali Al Janabi

 

 

 

 

 

ofverfadder@jurstud.com

ali.al.janabi@jurstud.com

Ämbetsmän
 
Fadderfiskalerna
Hanna Haavisto
Astrid Henriksson
Veronica Kjöller
Lukas Stenbäck

fiskal@jurstud.com

 

Idrottskommittén - ordnar bland annat träningstillfällen i Stockholm Sports Center.

 

Genom idrottskommittén har du möjlighet att ta del av och påverka den idrottsliga verksamheten inom Juridiska föreningen. Idrottskommittén verkar för att förena våra medlemmars idrottsintresse och på så sätt bygga broar mellan terminerna och arbetslivet. Vi anordnar innebandyturneringar, fjällvandringar, skidresor och är domare på Proppen samt den årliga Advokatinnebandyturneringen. Varje vecka har alla JF-medlemmar möjligheten att spela fotboll och bandminton i Frescatihallen.

 

 

Innebandy

Ta med kompisarna och spela på banorna som JF har tillgång till.


Söndagar: Klockan 20.00-21.00 i Stockholm Sports Center

 

 

Fotboll

Juridiska Föreningen har länge haft ett fotbollslag som tränar tillsammans i Stockholm Sports Center . Träningarna är på måndagar, och matcher spelas både ute och inne. 

 

Träningstider

Måndagar klockan 20:00-21.30 Stockholm Sports Center (E-hallen)

 

 

Är du intresserad av att gå med i idrottskommittén eller har frågor angående
idrottsverksamheten, tveka då inte att höra av dig till 
idrottssekreterare@jurstud.com.

 

Jensen.png

Idrottssekreterare

Alexandra Jensen

 

 

 

 

 

idrottssekreterare@jurstud.com

alexandra.jensen@jurstud.com

 

Informationskommittén - driver vår tidning iUSBäraren och sköter hemsidan samt all marknadsföring.

 

Informationskommittén ansvarar för föreningens marknadsföring, design samt Mecenatkorten. Vi sköter föreningens hemsidor och föreningstidningen iUSBäraren. Det är även informationskommittén som tar fram trycksaker såsom affischer och informationsfoldrar.

 

Om du har några frågor eller vill hjälpa oss så hör av dig till infosek@jurstud.com.

Informationssekreterare

 
 
 
 
 
infosek@jurstud.com
 

Ämbetsmän
 
Art Director
Michaela Binning
art@jurstud.com

Chefsredaktör iUSBäraren
Simon Tell
chefred@jurstud.com
 

 

 

Internationella kommittén - anordnar resor och besök utanför Stockholm.

 

Internationella Kommittén (IntKom) är ansvariga för Juridiska Föreningens internationella samarbeten. Inom IntKom finns bland annat följande:

 

International Law Student’s Mentorship Program

The international law student’s mentorship program (ILM) is a program for all the exchange and master students who come to Stockholm to study law.
Everyone is placed in a Mentorgroup with two mentors and at least one more international student. The mentors help guide the international student through the time here in Stockholm
Our mentors are available for questions about everything from school to social events.
Every semester there are between 50-200 law students arriving to Stockholm hoping to have a good time while studying at the university. This is where ILM join the picture. ILM is a way to connect our Swedish students with the international students.
Together we have parties, game nights, study trips and much more.
If you want to meet international students and get to know some new friends from all around the world you should join the international committee and especially ILM. Every new semester we are looking for new mentors who can be a part of our happy team and help enrich the arriving students’ life as well as their own.

 

If you are new to Stockholm you should join ILM to get a mentor and be able to participate in all of our events.
For more information, contact: 
overfadderilm@jurstud.com

 

The Nordic Cooperation

The Law Student’s Association is a proud member of the Nordic Cooperation.

The cooperation includes 11 law student’s associations in the five Nordic countries (Sweden, Finland, Norway, Denmark and Iceland). The aim and purpose of this cooperation is to encourage and foster contacts between Nordic students. It also enables students to get a glimpse of not only the daily life but also the legal systems of our neighbouring countries.

The core of the cooperation is the Nordic weeks, which revolves around a specific legal theme. Every association arranges their own week each year in connection with its annual gala ball and to which they invite students from the other associations to participate. The weeks include study trips, lectures, dinners and lots of partying related to the theme of the week.

 

For more information about the Nordic cooperation, contact: intsek@jurstud.com

 

The European study trip group

Are you interested in finding out more about an international career?

At first the group arranged trips only within Europe but has this year widen the field and is now targeting the whole world. The ambition with this part of the Law student´s Association is to promote and inform students about alternate career possibilities for those who are interested in working abroad.  Previous journeys have went to Brussels, London, Hague and Geneva where the participants visited law firms, courts, organizations, different departments of parliaments and of course some recreational visits to restaurants, theatres etc. The trips take place two times each year, the first sometime during the last part of the spring semester and the second during the middle part of the fall semester with 20-30 students accompanying.

 

If you’re interested in joining this group feel free to contact: resegrupp@jurstud.com

 

 

I sincerely hope you have found this information useful and that it has made you interested in joining the international committee. If you have further questions contact the international secretary at intsek@jurstud.com.

Söder.png

Internationell sekreterare

Emma Söder

 

 

 

 

intsek@jurstud.com

emma.soder@jurstud.com

Ämbetsmän

Vice internationell sekreterare

Sophie Böje

viceintsek@jurstud.com

Överfaddrar i ILM

Elin Englund

Johan Alexandersson

overfadderilm@jurstud.com

 

Klubbmästeriet - har hand om alla sittningar (fester) och de fantastiska torsdagspubarna.

 

Det finns de som hävdar att det inte finns något studentliv i Stockholm. Vi i mästerivärlden vet att detta inte stämmer. Det finns ett aktivt studentliv och Du är hjärtligt välkommen!

 

Liksom Juridiska Föreningen grundades Klubbmästeriet 1907 och har sedan dess verkat för ett aktivt studentliv. Klubbmästeriet är den, till antalet aktiva medlemmar, största kommittén i Juridiska Föreningen i dagsläget. Vi sköter föreningens torsdagspubar, fester och sittningar, men vi är mycket mer! När vi inte står bakom baren eller är på dansgolvet kan ni se oss springa runt i overaller på olika studentaktiviteter i Sverige men främst i Stockholmsområdet. Några exempel på externa evenemang är sittningar hos andra föreningar, Vårkryssen, Sjöslaget, Valborgspubrundan och Absolut Gotland. Klubbmästeriet är mycket fest men vi fokuserar på att skapa en gemenskap där vi tillsammans bland annat har brädspelskvällar, följer tv-serier och har syjuntor för att sy på alla märken vi samlar på oss från studentevenemang.

  

I kommittén finns det marskalkar (klubbare) och ämbetsmän:

 

Vice klubbmästare och barmästare

Bistår klubbmästaren med att dela ansvaret för klubbmästeriet. Barmästaren köper in dryck som vi sedan säljer på föreningens events.

 

Tvättmästare x2

Tar hand om våra provisar (studenter som önskar bli klubbare) och visar hur man går tillväga för att bli en del av klubb.

 

Festmästare

Samarbetar och sköter kommunikationen med andra föreningar och styr upp när klubb går på externa events.

 

Barchefer x4

Har det yttersta ansvaret att delegera och strukturera arbetspasset som festlaget arbetar men även att se till att festlagets marskalkar har det bra.

 

Har du idéer på teman till pubarna? Eller vill du veta mer om Klubbmästeriets verksamhet? 

Kontakta klubbmästaren på km@jurstud.com!

Zheng.png

Klubbmästare

Andreas Zheng Svensson

 

 

 

 

 

km@jurstud.com

andreas.zheng.svensson@jurstud.com

Ämbetsmän

 

Vice klubbmästare
Madelene Nilsson

viceklubbmastare@jurstud.com

Barmästare

Louise Stridsman

barmastare@jurstud.com

Festmästare

Johan Alexandersson

festmastare@jurstud.com

 

Tvättmästare

Carl Spets

Marija Gorlova

tvattmastare@jurstud.com

Barchefer
Petter Åhs

Niklas Emås

Noa Axelsson

Matilda Mägiste

 

Marknadskommittén - står för kontakterna med näringslivet och anordnar de populära Juristdagarna på hösten.

 

Marknadskommittén bär det övergripande ansvaret för Juridiska Föreningens kontakter med näringslivet och kan sägas vara länken mellan näringslivet och studenterna. Vi ingår och administrerar föreningens samarbetsavtal med partners och sponsorer. Vi sörjer för studenternas kontakter med framtida arbetsgivare främst genom företagsbesök och -presentationer under terminerna och vi ansvarar för större arrangemang såsom lokalfinalen i SJM, SM i Juridik, och Juristdagarna, föreningens arbetsmarknadsmässa, som hålls i oktober varje år.

 

Vi söker aktivt medlemmar till kommittén, så om du vill få kontakt med olika företag och potentiella arbetsgivare och vara med planera företagsbesök och liknande så tveka inte att höra av dig till oss.

Skicka gärna ett mejl till marknadssekreterare@jurstud.com.

Idsäter.png

Marknadssekreterare

Filippa Idsäter

 

 

 

 

marknadssekreterare@jurstud.com

filippa.idsater@jurstud.com

Ämbetsmän

Vicemarknadssekreterare

Louise Stridsman

vicemarksek@jurstud.com

Mentorskapsprogrammet

Amanda Nygren

SJM

Linnéa Simon

 

Underhållningsmästeriet - står för underhållningen och får dig att skratta även under de tyngsta tentaperioderna!

 

Är du en person som tror att ett gott skratt förlänger livet och som gärna använder kreativiteten till lite mer än att bara tolka författningstext? Då välkomnar jag dig in i den gemytliga värmen som är Juridiska Föreningens underhållningsmästeri. Underhållningsmästeriet skiljer sig från Juridiska Föreningens övriga kommittéer på så vis att verksamheten inte är huggen i sten i något avseende. Hos oss är det medlemmarnas intressen som visar vägen och vi uppmuntrar alla olika kvalitéer och idéer. Vi tror att fria tyglar är bra, men att inga tyglar är bättre!

Husbandet

Varje tisdag från kl.18.00 och framåt repar underhållningsmästeriets husband i Reinholdsalen på Juristernas hus.

​​Bokcirkeln

Kom och diskutera skönlitteratur över en kaffe (eller två). Tanken är att möten ska hållas en gång i månaden, där alla läser vald bok på egen hand. Det finns ingen fast dag då bokcirkeln träffas, för kontinuerlig information se fb grupp: Juristernas Bokcirkel

 

Du, käre juriststudent, har en stående inbjudan till underhållningsmästeriet! Ta med dig ett glatt humör och kom förbi om du är sugen på att spela, sjunga, diskutera skönlitteratur eller om du bara känner för att kolla läget och smida andra storslagna framtidsplaner för att förgylla din egen och andras studietid!

Åhs.png

Underhållningsmästare

Petter Valentin Åhs

 

 

 

 

underhallningsmastare@jurstud.com

petter.valentin@jurstud.com

Ämbetsmän

 

Kapellmästare
Mathilda Mägiste

kapellmastare@jurstud.com

Bokmästare

Mathilda Insulander

bokcirkel@jurstud.com

Borgmästeriet - ansvarar för Juristernas Hus.

 
Berg.png

Borgmästare

Oskar Berg

 

 

 

 

borgmastare@jurstud.com

oskar.berg@jurstud.com

Ämbetsmän

 

Vice borgmästare
 

viceborgmastare@jurstud.com

Eventchef

Johan Elofsson

event@jurstud.com

 

Skattmästeriet - sköter föreningens ekonomi.

Andersson.png

Skattmästare

Simon Andersson

 

 

 

skattmastare@jurstud.com

simon.andersson@jurstud.com

Engström.png

Vice skattmästare

Dennis Engström

 

 

 

 

viceskattmastare@jurstud.com

dennis.engstrom@jurstud.com

 

Presidiet - föreningens främsta ledning.

Krasniqi.png

Ordförande

Era Krasniqi

 

 

 

 

 

ordforande@jurstud.com

era.krasniqi@jurstud.com

Zojaji (1).png

Vice ordförande

Dustin Zojaji

 

 

 

 

viceordforande@jurstud.com

dustin.zojaji@jurstud.com

Gorlova.png

Sekreterare

Marija Gorlova

 

 

 

 

sekreterare@jurstud.com

marija.gorlova@jurstud.com

Ämbetsmän

 

Linjerådsordförande
Ellinor Hedgren Rylander

Vice Linjerådsordförande

Dosti Tuana