top of page

Historia

Historia

Juristernas Hus ligger på Frescativägen 16 på campusområdet vid Stockholms Universitet.

 

Det uppfördes 1991, bekostat av ett antal sponsorer som ville främja rättsvetenskaplig forskning samt skapa ett naturligt tillhåll för juriststuderande.

Drivande för projektet var ett antal lärarare vid juridiska fakulteten vid SU, däribland professorerna Anders Victorin, Ulf Bernitz samt lektorn Rolf Höök. Ritat av den framstående arkitekten Ralph Erskine, som även ritat Frescatihallen och Aula Magna på campus, var tanken med husets utformning att skapa ett luftigt och öppet hus som samtidigt fungerar som Aula Magnas förlängda arm.

 

Huset ägs och drivs av en stiftelse, Stiftelsen Juristernas hus, var styrelse består av representanter från Juridiska föreningen och Juridiska fakulteten, med Juridiska föreningens inspektor som ordförande.

 

Ända sedan invigningen 1991 har huset kontinuerligt rymt två stora hyresgäster, Juridiska Föreningen och Juristernas Bokhandel. Löpande har också hållits arrangemang i samarbete med Juridiska fakulteten, universitetet och andra externa parter. I dagsläget nyttjas lokalerna dagligen av Juridiska föreningen och Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur (SJF) som driver Juristernas Bokhandel.

bottom of page