top of page

Juristernas Hus.

Alkoholtillstånd

Alkoholtillstånd

Juristernas hus har genom Juridiska föreningen tillstånd att servera alkohol i samtliga lokaler. Tillståndet gäller mellan 11-03. Vid alkoholservering gäller särskilda överenskommelser och restriktioner och här återges dessa i korthet.

 

  • Alkohol får inte tas in eller ut ur lokalen av gästerna. All alkohol måste köpas via tillståndshavaren.

  • Vid alla tillfällen när alkohol serveras måste en serveringsansvarig från tillståndsinnehavaren finnas på plats.

  • Ett minsta påslag måste, enligt lag, göras på samtliga alkoholhaltiga drycker som säljs.

  • Som kund ska du betala den personal som krävs för alkoholserveringen (250 kr/h p.p.)

Alkoholtillstånd
bottom of page