iUSBäraren.

iUSBäraren

iUSBÄRAREN ges ut av Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet sedan 1959. Utgivning sker fyra gånger per år och tidningen skickas kostnadsfritt till alla Juridiska föreningens medlemmar samt till anställda på Juridicum vid Stockholms Universitet. Tidningen skickas även till alla domstolar i Sverige samt vissa utvalda advokatbyråer, myndigheter och bibliotek (främst i Stockholmsregionen).

Upplagan är idag 4000 exemplar och växande.

 

Om du har några frågor eller är intresserad av att gå med i redaktionen är du mer än välkommen att kontakta redaktionen. Redaktionen söker alltid ambitiösa medarbetare!

 

”På redaktionen finns utrymme för så mycket arbete och ansvar som du känner att du vill ge. Vi behöver skribenter, illustratörer, fotografer och grafiska formgivare. Har du en idé om vad du vill bidra med är du alltid välkommen att kontakta oss. Redaktionen med sin samlade kunskap är alltid redo att hjälpa dig att förmedla ditt budskap.”

 

Kontakt: chefred@jurstud.com

FÖLJ IUSBÄRAREN