iUSBäraren.

Prenumerationsfrågor

Får du inte hem tidningen?

Kontakta chefredaktören Fredrika Lageryd på chefred@jurstud.com.

 

Vill ni ha tidningen till ert kontor?

Kontakta chefredaktören Fredrika Lageryd på chefred@jurstud.com.

 

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL