Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL

Juristernas Hus.

Kontaktuppgifter för bokning

 

För att boka Juristernas Hus för ditt evenemang, kontakta oss via e-post.

 

E-post: lokalbokning@jurstud.com

 

För brådskande bokningar inom den närmaste 72-timmarsperioden ber vi dig att kontakta borgmästare Oskar Berg via telefon: 08-15 69 71.

Telefontider: mån-fre 09-17. 

Dessa brådskande bokningar står endast öppna för institutioner och andra juridiska personer med anknytning till Stockholms Universitet.

 

Oskar Berg

Borgmästare