top of page

Kontakt.

Personuppgifter och Cookies

Personuppgifter och Cookies
Personuppgifter och Cookies

Här hittar du information om personuppgiftshantering

samt Cookies och vad det innebär.

Personuppgifter

Personuppgifter

 

Alla personuppgifter används för att vi ska kunna ge god service, fullgöra vår del av avtalet, marknadsföra samt i övrigt för att kunna uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet.

 

Du som kund är skyddad av GDPR, dataskyddsförordningen, vilket innebär att de personuppgifter du lämnar till oss inte kommer att delas eller spridas till en tredje part. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och används endast till det som framgår på sidan och som du ger ditt godkännande till då du fyller i dina uppgifter som kund hos oss.

Cookies

Cookies

 

En cookie är en textfil som sparas ned till din dator. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Cookies används till att ge en besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande.

 

Det finns två typer av cookies

Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Sådana används bara under den tid du surfar på sidan.

 

På sidan används också cookies för att vi skall kunna föra statistik över hur mycket webben används i sin helhet.

 

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats http://www.pts.se.

 

Som medlem har du rätt att från oss få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Medlem kan en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till oss, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne.

 

Brevet skickas till

Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet

Frescativägen 16

114 18 Stockholm

bottom of page