Näringsliv.

Näringsliv

Vi har en tät kontakt med Sveriges främsta aktörer inom näringslivet och erbjuder våra studenter onekligen de bästa möjligheterna till kontakt med näringsidkare i samband med studierna.

 

Annonser

Här hittar du aktuella annonser från våra samarbetspartners gällande bland annat jobb & praktik.

Juridiska Föreningens annonsutrymme är reserverat för våra samarbetspartners.

Rubrik

Sista ansökningsdag

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR