Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL

Näringsliv.

Näringsliv

Vi har en tät kontakt med Sveriges främsta aktörer inom näringslivet och erbjuder våra studenter onekligen de bästa möjligheterna till kontakt med näringsidkare i samband med studierna.

 

Annonser

Här hittar du aktuella annonser från våra samarbetspartners gällande bland annat jobb & praktik.

Juridiska Föreningens annonsutrymme är reserverat för våra samarbetspartners.

Rubrik

Sista ansökningsdag