EXCHANGE student?

Bli medlem

Du kan bli medlem om...

... Du är inskriven på juristprogrammet vid Stockholms universitet

    Och är registrerad på minst 15 hp denna termin

 

 

•  Vill du läsa mer innan du bestämmer dig? Klicka här

•  Vill du inte bli medlem, men få ett Mecenatkort? Klicka här

1

Klicka på länken till höger för att registrera dig.

Du kommer slussas till en medlemsregistrering som är kopplad

till Juridiska Föreningen Stockholm, men hanteras av Mecenat.

2

Nu är du klar! Så lätt var det! Invänta att ditt mecenatkort kommer hem med posten.
 
Har du registrerat dig under din första termin på programmet?
Kom då och hämta din bokcheck på Juristernas Hus eller digitalt genom att maila bokcheck@jurstud.com. Observera att bokcheckarna finns tillgängliga först en vecka in på terminen!