top of page

EXCHANGE student?

Bli medlem

Du kan bli medlem om...

... Du är inskriven på juristprogrammet vid Stockholms universitet

    Och är registrerad på minst 15 hp denna termin

 

 

•  Vill du läsa mer innan du bestämmer dig? Klicka här

•  Vill du inte bli medlem, men få ett Mecenatkort? Klicka här

1

Klicka på länken till höger för att registrera dig.

Du kommer slussas till en medlemsregistrering som är kopplad

till Juridiska Föreningen Stockholm, men hanteras av Mecenat.

2

Nu är du klar! Så lätt var det! Invänta att ditt mecenatkort kommer hem med posten.
 
Har du registrerat dig under din första termin på programmet?
Du får din bokcheck digitalt genom att maila bokcheck@jurstud.com. Observera att bokcheckarna finns tillgängliga först en vecka in på terminen! 

bottom of page