top of page

Kontakt.

Betalningsinformation

Betalningsinformation
Betalningsinformation

Nedan finns fakturaunderlag, information om inbetalningar

samt offertfrågor.

Fakturaunderlag

Fakturor som ska ställas ut till Juridiska Föreningen ställs till följande adress

Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet

Frescativägen 16

114 18 Stockholm

 

 

Organisationsnr

802008-9614

 

 

Inbetalningar

Inbetalningar till föreningen görs via något av nedanstående gireringskonton. Tänk på att alltid ange avsändarnamn och vad betalningen avser.

 

Gäller betalningen en bokning genom bokningssystemet ska betalningen alltid göras till plusgirokontot. Då ska även betalningsreferens som gavs vid bokning anges.

 

 

Bankgiro

424-6047

 

 

Offerter

Juridiska Föreningen är inte momsredovisningsskyldig, vilket innebär att vi uppskattar att få offerter där priset inkluderar moms. Dock gäller inte detta för vår periodiska tidsskrift, Iusbäraren, eftersom denna form av tidsskrift alltid är momsbefriad.

 

Vid offertgivning är det också viktigt att ni specificerar kostnaderna, men också ger en slutlig total summa för hela produkten. Rörliga kostnader som kan tillkomma utöver den slutgiltigt redovisade totalsumman ska klart anges.

bottom of page