Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL

iUSBäraren.

Kontakt

Ansvarig utgivare

Arman Bassari

arman.bassari@jurstud.com

 

Chefredaktör

Ingrid Öhrn

chefred@jurstud.com

 

Informationssekreterare

Henrik Delfin

infosek@jurstud.com

 

Grafisk design och layout

Jill Wallentin Wollberg

mail@jillsmat.se

 

Annonsbokning i iUSBäraren

Julia Huldén

annonsansvarig.iusbararen@jurstud.com