iUSBäraren.

Kontakt

Ansvarig utgivare
Dennis Engström
dennis.engstrom@jurstud.com
 
Chefredaktör
Simon Tell
chefred@jurstud.com
 
Informationssekreterare
Rickard Algotsson
infosek@jurstud.com
 
Grafisk design och layout
Jill Wallentin Wollberg
mail@jillsmat.se
 
Annonsbokning i iUSBäraren
Markus Johansson-Martis
annonsansvarig.iusbararen@jurstud.com

Kontakt