Styrelsen är Juridisk Föreningens högsta verkställande organ, direkt underställt föreningssammanträdet. Styrelseledamöterna leder de respektive kommittéerna. Styrelsens samtliga 13 ledamöter väljs av föreningssammanträdet som hålls någon gång mellan första oktober och den första december varje år. Styrelsen kan under verksamhetsåret utse kommitéspecifika ämbetsmän som stöd för att genomföra verksamheten.

 

 

 

 

Styrelsen 2021 består av följande poster och personer:

 

Föreningen.

Styrelsen

Ordförande

Era Krasniqi

 

 

 

 

 

ordforande@jurstud.com

era.krasniqi@jurstud.com

Vice ordförande

Dustin Zojaji

 

 

 

 

 

viceordforande@jurstud.com

dustin.zojaji@jurstud.com

Sekreterare

Marija Gorlova

 

 

 

 

sekreterare@jurstud.com

marija.gorlova@jurstud.com

Skattmästare

Simon Andersson

 

 

 

 

 

skattmastare@jurstud.com

simon.andersson@jurstud.com

Vice skattmästare

Dennis Engström

 

 

 

 

 

viceskattmastare@jurstud.com

dennis.engstrom@jurstud.com

Öfverfadder

Ali Al Janabi

 

 

 

 

 

ofverfadder@jurstud.com

ali.al.janabi@jurstud.com

Idrottssekreterare

Alexandra Jensen

 

 

 

 

 

idrottssekreterare@jurstud.com

alexandra.jensen@jurstud.com

Informationssekreterare

Love Elliot Romeo Murray Retsmar

 

 

 

 

 

infosek@jurstud.com

elliot.retsmar@jurstud.com

Internationell sekreterare

Emma Söder

 

 

 

 

intsek@jurstud.com

emma.söder@jurstud.com

Klubbmästare

Andreas Zheng Svensson

 

 

 

 

km@jurstud.com

andreas.zheng.svensson@jurstud.com

Marknadssekreterare

Filippa Idsäter

 

 

 

 

 

marknadssekreterare@jurstud.com

filippa.idsater@jurstud.com

Underhållningsmästare

Petter Valentin Åhs

 

 

 

 

 

underhallningsmastare@jurstud.com

petter.valentin@jurstud.com

Borgmästare

Oskar Berg

 

 

 

tillgänglig på telefon mån-fre 09-17: 076-142 76 36

borgmastare@jurstud.com

oskar.berg@jurstud.com

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR