Styrelsen är Juridisk Föreningens högsta verkställande organ, direkt underställt föreningssammanträdet. Styrelseledamöterna leder de respektive kommittéerna. Styrelsens samtliga 13 ledamöter väljs av föreningssammanträdet som hålls någon gång mellan första oktober och den första december varje år. Styrelsen kan under verksamhetsåret utse kommitéspecifika ämbetsmän som stöd för att genomföra verksamheten.

 

 

 

 

Styrelsen 2020 består av följande poster och personer:

 

Föreningen.

Styrelsen

Ordförande

Caroline Sköld

 

 

 

 

 

ordforande@jurstud.com

caroline.skold@jurstud.com

Vice ordförande

Nicolas Kitzler

 

 

 

 

 

viceordforande@jurstud.com

nicolas.kitzler@jurstud.com

Sekreterare

Dustin Zojaji

 

 

 

 

 

sekreterare@jurstud.com

dustin.zojaji@jurstud.com

Skattmästare

Felicia Lindstrand

 

 

 

 

 

skattmastare@jurstud.com

felicia.lindstrand@jurstud.com

Vice skattmästare

Era Krasniqi

 

 

 

 

 

viceskattmastare@jurstud.com

era.krasniqi@jurstud.com

Öfverfadder

Evelina Siska

 

 

 

 

 

ofverfadder@jurstud.com

evelina.siska@jurstud.com

Idrottssekreterare

Dennis Engström

 

 

 

 

 

idrottssekreterare@jurstud.com

dennis.engstrom@jurstud.com

Informationssekreterare

Love Elliot Murray Retsmar

 

 

 

 

 

infosek@jurstud.com

elliot.retsmar@jurstud.com

Internationell sekreterare

Hans Kalderén

 

 

 

 

intsek@jurstud.com

hans.kalderen@jurstud.com

Klubbmästare

Ellen Gustafsson Björverud

 

 

 

 

 

km@jurstud.com

ellen.gustafsson.bjorverud@jurstud.com

Marknadssekreterare

Filippa Kronsporre

 

 

 

 

 

marknadssekreterare@jurstud.com

filippa.kronsporre@jurstud.com

Underhållningsmästare

Veronica Hedin

 

 

 

 

 

underhallningsmastare@jurstud.com

veronica.hedin@jurstud.com

Borgmästare

Oskar Berg

 

 

 

tillgänglig på telefon mån-fre 09-17: 08-15 69 71

borgmastare@jurstud.com

oskar.berg@jurstud.com

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL