Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL

Styrelsen är Juridisk Föreningens högsta verkställande organ, direkt underställt föreningssammanträdet. Styrelseledamöterna leder de respektive kommittéerna. Styrelsens samtliga 13 ledamöter väljs av föreningssammanträdet som hålls någon gång mellan första oktober och den första december varje år. Styrelsen kan under verksamhetsåret utse kommitéspecifika ämbetsmän som stöd för att genomföra verksamheten.

 

 

 

 

Styrelsen 2019 består av följande poster och personer:

 

Föreningen.

Styrelsen

Ordförande

Sam Bidi

 

 

 

 

 

ordforande@jurstud.com

sam.bidi@jurstud.com

Vice ordförande

Olle Ringstedt

 

 

 

 

 

viceordforande@jurstud.com

olle.ringstedt@jurstud.com

Sekreterare

Caroline Sköld

 

 

 

 

 

sekreterare@jurstud.com

caroline.skold@jurstud.com

Skattmästare

Vakant

 

 

 

 

 

skattmastare@jurstud.com

Vice skattmästare

Ellioth Lodenius

 

 

 

 

 

viceskattmastare@jurstud.com

ellioth.lodenius@jurstud.com

Öfverfadder

Era Krasniqi

 

 

 

 

 

ofverfadder@jurstud.com

era.krasniqi@jurstud.com

Idrottssekreterare

Dennis Engström

 

 

 

 

 

idrottssekreterare@jurstud.com

dennis.engstrom@jurstud.com

Informationssekreterare

Henrik Delfin

 

 

 

 

 

infosek@jurstud.com

henrik.delfin@jurstud.com

Internationell sekreterare

Sonya Wennerström

 

 

 

 

intsek@jurstud.com

sonya.wennerstrom@jurstud.com

Klubbmästare

Philip Tåhlin

 

 

 

 

 

km@jurstud.com

philip.tahlin@jurstud.com

Marknadssekreterare

Julia Huldén

 

 

 

 

 

marknadssekreterare@jurstud.com

julia.hulden@jurstud.com

Underhållningsmästare

Deniz Üver

 

 

 

 

 

underhallningsmastare@jurstud.com

deniz.uver@jurstud.com

Borgmästare

Linus Fransson

 

 

 

 

 

borgmastare@jurstud.com

linus.fransson@jurstud.com