Gavel

Föreningen.

Styrelsen

Styrelsen är Juridiska föreningens högsta verkställande organ, direkt underställt föreningssammanträdet. Styrelsens samtliga 13 ledamöter väljs av föreningssammanträdet som hålls någon gång mellan 1 oktober och 1 december varje år. Styrelsen har ett arbetsutskott vars uppgifter innefattar att förbereda styrelsemöten samt bereda medlemsärenden i enlighet med föreningens stadga och policys. Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och vice skattmästare. Resterande styrelseledamöter är kommittéchefer för sina respektive kommittéer. 

Styrelsen 2021 består av följande poster och personer:

Vice ordförande

Dustin Zojaji

viceordforande@jurstud.com

dustin.zojaji@jurstud.com

Skattmästare

Simon Andersson

skattmastare@jurstud.com

simon.andersson@jurstud.com

Vice skattmästare

Dennis Engström

viceskattmastare@jurstud.com

dennis.engstrom@jurstud.com

Marknadssekreterare

Filippa Idsäter

marknadssekreterare@jurstud.com

filippa.idsater@jurstud.com

Klubbmästare

Andreas Zheng Svensson

klubbmastare@jurstud.com

andreas.zheng.svenssson@jurstud.com

Öfverfadder

Ali Al Janabi

ofverfadder@jurstud.com

ali.al.janabi@jurstud.com

Internationell sekreterare

Emma Söder

emma.soder@jurstud.com

intsek@jurstud.com

Idrottssekreterare

Alexandra Jensen

alexandra.jensen@jurstud.com

idrottssekreterare@jurstud.com

Underhållningsmästare

Petter Åhs

petter.valentin@jurstud.com

underhållningsmastare@jurstud.com

Informationssekreterare

Vakant

infosek@jurstud.com