top of page
Fru Justitias Riddare

Föreningen Stockholms Juristalumner

Alumniförening för jurister med examen från juristprogrammet vid Stockholms universitet!

Välkommen till den ideella föreningen ”Föreningen Stockholms Juristalumner”. Föreningen har startats av alumner som under sin studietid varit aktiva i Juridiska Föreningen som sedan vi kom ut i arbetslivet har saknat ett forum där alumner kan träffas och utbyta erfarenheter, samt saknat kopplingen till universitetet och nuvarande studenter. 

 

Vi har skapat alumniföreningen för att bygga en plattform där alumner kan nätverka med varandra. Vidare så både tror och hoppas vi att många alumner skulle vara intresserade av att komma tillbaka till  universitetet för att utbyta erfarenheter med studenter och bidra med sina erfarenheter från arbetslivet. 

Föreningen Stockholms Juristalumner samarbetar därför med Juridiska Föreningen för att försöka vara en brygga mellan studietiden och arbetslivet. Vad skulle du som nuvarande student vilja veta om arbetslivet? Tillsammans med JF kan vi erbjuda intressanta föreläsningar och på sikt, hoppas vi också, ett mentorskapsprogram riktat mot studenter. 

För alumner anordnar vi årligen en Alumnimiddag på Juristernas hus. Nästa middag äger rum lördagen den 9 mars 2019 på Juristernas Hus. Inbjudan finner ni här.

För alumner: Bli gärna medlem i Facebook-gruppen Föreningen Stockholms Juristalumner för att hålla dig informerad om föreningen. 

För studenter: Kontakta gärna alumniföreningens representant Klara Kjellberg (klara.kjellberg@hannessnellman.com) om du har förslag hur alumniföreningen skulle kunna bidra till att överbrygga glappet mellan studietiden och arbetslivet. 

Genom gemensamma krafter hoppas vi att Föreningen Stockholms Juristalumner kan utvecklas till något som gynnar både alumner, juriststudenterna och Juridiska Föreningen, Juridiska Fakulteten och Juridiska Institutionen!

bottom of page