top of page

Näringsliv.

Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogram

Mentorskapsprogrammets främsta syfte är att vara ett praktiskt komplement till den teoretiska juristutbildningen. Programmet syftar till att ge studenterna möjlighet att redan under utbildningen få en inblick i yrkeslivet  och är en unik möjlighet för juriststudenter att få kontakt och utbyta erfarenheter med yrkesverksamma jurister.

 

Programmet pågår under cirka ett år, från höstterminens början till vårterminens slut. Tyngdpunkten ligger på kontakten mellan mentorn och studenten. Den närmare uttformingen av mötena samt hur, var och när mötena äger rum lämnas till stor del till deltagarna i programmet, men utgångspunkten är att det ska ske ungefär en gång i månaden.

 

Mentorskapsprogrammet inleds med en introduktionskväll och mingel på Juristernas hus. Under kvällen presenteras upplägget och deltagarna får lära känna varandra bättre. Under mentorskapsperioden kommer fler events med intressanta teman hållas dit både mentorer och adapter är välkommna. Håll utkik på föreningens Facebook sida för datum och mer information.  

Mentorskapsprogrammet

Hur ansöker du?

 

Studenter skickar in en ansökan, bestående av CV och personligt brev där studenten utvecklar vad denne vill få ut av programmet samt önskemål om mentorns arbetsområde. Ansökan matchas sedan med de mentorer som deltar i projektet. Tidigare års mentorer bestod av bland annat domare, åklagare, humanjurister, bolagsjurister, affärsjurister och departementsjurister.

 

 

Ansökan skall innehålla

  • Personligt brev

  • CV

  • Andra relevanta bilagor

  • Val av område

 

 

Exempel på valbara områden

 

- Immaterialrätt
- Insolvens
- Bank&Finans
- Avtalsrätt
- EU- och konkurrensrätt
- Fastighetsrätt
- Civilprocess
- Försäkringsrätt/Skadestånd

- Arbetsrätt
- Miljörätt
- Skatterätt
- Straffrätt
- Förvaltningsrätt
- Folkrätt/Asylrätt
- Familjerätt
- Forskning

Vad kan en mentor göra för dig?

 

Mentorn ska finnas till hands för stöd och råd och för att dela med sig av sina erfarenheter. Mentorn fungerar som bollplank och du kan ställa alla möjliga frågor om juridik, karriär, studier, drömmar, mål, förväntningar etc. Du som adept är hela tiden i fokus och med mentorns stöd kan du få kunskap och insikt om det kommande arbetslivet och möjliga karriärvägar, råd om personlig utveckling och få ta del av massvis med kunskap och erfarenheter.

 

 

För mer information, var god mejla mentorskapsprogrammet@jurstud.com

bottom of page