Nyheter

Utlysning av lediga styrelseposter

På föreningssammanträdet den 8 november 2017 kommer medlemmarna i Juridiska Föreningen välja en styrelse för 2018 års verksamhetsår. Följande förtroendeposter är utlysta: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Skattmästare Vice skattmästare Klubbmästare Underhållningsmästare Internationell sekreterare Marknadssekreterare Informationssekreterare Idrottssekreterare Överfadder Borgmästare Är du eller någon du känner intresserad av att engagera sig i styrelsen? Skicka då in din ansökan eller nominering till valberedningen@jurstud.com senast den 30 oktober!

Förslag till föredragningslista för föreningssammanträde

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 8 NOVEMBER 2017 PÅ JURISTERNAS HUS 1. Formalia 1.1 Föreningssammanträdets öppnande 1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.3 Fastställande av föredragningslista 1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare 1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd 2. Rapporter 2.1 Beslutsuppföljning 3. Valärenden 3.1 Val av styrelse för verksamhetsåret 2018 3.2 Val av särskild granskare för verksamhetsåret 2018 4. Beslutsärenden 4.1 Fastställande av inkomst-och utgiftsstat för 2016 4.2 Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018 4.2.1 Betalande medlem 4.2.2 Stödmed

Kallelse till föreningssammanträde

Juridiska föreningens styrelse utlyser FÖRENINGSSAMMANTRÄDE onsdagen den 8 november 2017 kl. 17.00 på Juristernas hus. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 29 oktober 2017. Medtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2017

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL