Nyheter

Meddelande till nyaantagna

Medelande till nyaantagna till juristprogrammet hösterminen 2020. Hej och grattis till alla som blivit antagna till Sveriges mest sökta program! I och med rådande omständigheter undrar ni säkert vilken form er undervisning kommer att ha och ifall ni kommer att få en inspark när ni börjar på Stockholms Universitet. Del A av terminen blir på distans. Sedan ska utbildningen under del B återgå till vanlig undervisning på plats. Detta innebär att er andra kurs (Europarätten), och resterande kurser, kommer att ske på plats så länge omständigheterna tillåter det. Insparksansvarig (Evelina Siska) och hennes insparksfiskaler har beslutat att skjuta upp insparken och istället förbereda mindre ”Corona-

Sten Odelbergstipendiet

Styrelsens beslut: Styrelsen har beslutat att dela ut stipendium till kandidaterna nedan med förbehåll om att UD:s reseavrådan lyfts och att sökandena ska skicka in Letter of Acceptance för att erhålla stipendiet. För att undvika eventuellt jäv eller vinklade bedömningar har processen skett på följande sätt; Samtliga ansökningar anonymiserades; namn, engagemang i Juridiska Föreningen, kamraters namn och övriga indikationer på vem författaren var togs bort. Ansökningarna delgavs sedan styrelsen varpå styrelsen, med undantag för Underhållningsmästare som kände kandidaterna samt Marknadssekreterare som var frånvarande, beslutade vilka som skulle tilldelas stipendiet. Styrelsen beslutade därm

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL