Meddelande till nyaantagna

Medelande till nyaantagna till juristprogrammet hösterminen 2020.

Hej och grattis till alla som blivit antagna till Sveriges mest sökta program!

I och med rådande omständigheter undrar ni säke