Nyheter

Förslag till föredragningslista för dechargemöte

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DECHARGEMÖTE DEN 4 MARS 2020 PÅ JURISTERNAS HUS Bifogade filer finnes på www.jurstud.com/dechargen 1. Formalia 1.1 Föreningssammanträdets öppnande 1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.3 Fastställande av föredragningslista 1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare 1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd 2. Rapporter 2.1 Beslutsuppföljning 2.2 Revisionsberättelse 2016 2.3 Verksamhetsberättelse 2016 2.4 Revisionsberättelse 2017 2.5 Verksamhetsberättelse 2017 2.6 Revisionsberättelse 2018 2.7 Verksamhetsberättelse 2018 2.8 Revisionsberättelse 2019 2.9 Verksamhetsberättelse 2019

Kallelse till dechargemöte

Juridiska föreningens styrelse utlyser: DECHARGEMÖTE onsdagen den 4 mars 2020 kl. 17.00 på Juristernas hus. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 23 februari 2020. Medtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2020

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL