Nyheter

Förslag till föredragningslista för föreningssammanträde

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 2 NOVEMBER 2016 PÅ JURISTERNAS HUS 1. Formalia 1.1 Föreningssammanträdets öppnande 1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.3 Fastställande av föredragningslista 1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare 1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd 2. Rapporter 2.1 Beslutsuppföljning 2.1.1 Tillsättande av stadgerevisionsgrupp 3. Valärenden 3.1 Val av styrelse för verksamhetsåret 2017 3.2 Val av särskild granskare för verksamhetsåret 2017 4. Beslutsärenden 4.1 Fastställande av inkomst-och utgiftsstat för 2015 4.2 Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåre

Kallelse till föreningssammanträde

Juridiska föreningens styrelse utlyser FÖRENINGSSAMMANTRÄDE onsdagen den 2 november 2016 kl. 18.00 på Juristernas hus. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 27 oktober 2016. Medtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2016

Dags att söka till Sten Odelbergstipendumet

Sten Odelbergs stipendium Nu är det dags att söka Sten Odelbergstipendiumet för juridikstudier utomlands! Ansökan är öppen t.o.m. 15 november, och skall innehålla personuppgifter, minst två skriftliga intyg från kamrater vilka intygar att sökanden är en god kamrat, motivering till varför sökanden skall komma ifråga vid utdelningen, utbildningsort och en kort presentation av själva utbildningen alt antagningsbesked. Anslag om vilka stipendiaterna är kan även komma att publiceras på hemsidan. Mer precisa bestämmelser kring stipendiumet hänvisas till stadgarna. Ansökan skickas till: Juridiska Föreningen Att: Vice skattmästare Frescativägen 16 114 18 Stockholm Alt. oskar.torngren@jurstud.com

Talanger till Studentpoolen Stockholm!

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige. Våra medarbetare är människor med ett engagemang och med förmågor utöver det vanliga. Hos oss hittar du specialister inom affärsjuridikens alla delar och vi har kapacitet att hantera de allra största och mest komplexa ärendena. Vi har ett genuint intresse för framtiden och tänker hela tiden framåt. Det gör att vi hittar nya vägar för att lösa varje uppdrag så effektivt som möjligt. Kort sagt: Vårt intresse för framtiden gör oss till bättre jurister idag. Om Delphi Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet våra klienter i inter

Advokatfirman Lindahl söker biträdande jurister!

Börja din karriär på en av Sveriges ledande advokatbyråer Nu börjar rekryteringen av nya medarbetare till Lindahl Stockholm med start i februari 2017. Lindahl är en av Sveriges ledande advokatbyråer med närmare 400 medarbetare på sex kontor i Sverige. Under 2015 tilldelades vi det prestigefyllda ”Stora klientpriset” efter att analysföretaget Regi kartlagt nöjdheten bland köpare av juridiska tjänster. Lindahl Vi är en affärsjuridisk fullservicebyrå och har en absolut spetskompetens inom bl.a. IT, telekom och media, immaterialrätt, process och life science. För att säkra kompetensen för framtiden och fortsätta bygga vår verksamhet kommer vi att anställa juniora biträdande jurister med start

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL