Nyheter

Dags att söka till Sten Odelbergstipendumet

Sten Odelbergs stipendium Nu är det dags att söka Sten Odelbergstipendiumet för juridikstudier utomlands! Ansökan skall inkomma senast 15 november och skall innehålla personuppgifter, minst två skriftliga intyg från kamrater vilka intygar att sökanden är en god kamrat, motivering till varför sökanden skall komma ifråga vid utdelningen, utbildningsort och en kort presentation av själva utbildningen alt antagningsbesked. Anslag om vilka stipendiaterna är kan även komma att publiceras på hemsidan. Mer precisa bestämmelser kring stipendiumet hänvisas till stadgarna. Ansökan skickas via mejl i Word-format till: elias.olsson@jurstud.com Sten Odelbergstipendiumets stadgar § 1 Stipendiet är avsett a

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL