Nyheter

Sten Odelbergstipendiet

Styrelsen beslutade: Att dela ut stipendium till följande kandidater med förbehåll om att sökandena ska skicka in letter of acceptance för att erhålla stipendiet. Följande personer tilldelas lika stor andel ur Sten Odelbergs stipendiefond höstterminen 2019: Hanna Salajin Linnea Wernheim Lovisa Wennerberg Dessa har efter en genomgång av samtliga ansökningar, ansetts vara mest välmotiverade till varför de uppfyller kraven att motta Sten Odelbergstipendiet. För att undvika eventuellt jäv eller vinklade bedömningen har processen skett på följande sätt. Samtliga ansökningar anonymiserades; namn, land för utbytestermin, engagemang i Juridiska Föreningen, kamraters namn och indikati

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL