top of page

Sten Odelbergstipendiet

Styrelsen beslutade: Att dela ut stipendium till följande kandidater med förbehåll om att sökandena ska skicka in letter of acceptance för att erhålla stipendiet. Följande personer tilldelas lika stor andel ur Sten Odelbergs stipendiefond höstterminen 2019: Hanna Salajin Linnea Wernheim Lovisa Wennerberg

Dessa har efter en genomgång av samtliga ansökningar, ansetts vara mest välmotiverade till varför de uppfyller kraven att motta Sten Odelbergstipendiet.

För att undvika eventuellt jäv eller vinklade bedömningen har processen skett på följande sätt. Samtliga ansökningar anonymiserades; namn, land för utbytestermin, engagemang i Juridiska Föreningen, kamraters namn och indikationer på vem författaren var togs bort. De anonymiserade ansökningarna gavs till en objektiv part utan några kopplingar till Juridiska Föreningen som gjorde en initial bedömning och rangordnade ansökningarna. Särskild vikt lades vid formuleringen av ansökan och vid vänners motivering till varför sökanden skulle erhålla stipendiet. Styrelsen, med undantag för Vice Skattmästare beslutade sedan vilka tre som skulle motta stipendiet.

För vidare information hänvisas till Juridiska Föreningens styrelseprotokoll.

Arkiv
bottom of page