Sten Odelbergstipendiet

Styrelsen beslutade: Att dela ut stipendium till följande kandidater med förbehåll om att sökandena ska skicka in letter of acceptance för att erhålla stipendiet. Följande personer tilldelas lika stor andel ur Sten Odelbergs stipendiefond höstterminen 2019: Hanna Salajin Linnea Wernheim Lovisa Wennerberg

Dessa har efter en genomgång av samtliga ansökningar, ansetts vara mest välmotiverade till varför de uppfyller kraven att motta Sten Odelbergstipendiet.

För att undvika eventuellt jäv eller vinklade bedömningen har processen skett på följande sätt. Samtliga ansökningar anonymiserades; namn, land för utbytestermin, engagemang i Juridiska Föreningen, kamraters namn och indikationer på vem författaren var togs b