Nyheter

Förslag till föredragningslista för extra föreningsstämma

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA DEN 19 APRIL PÅ JURISTERNAS HUS 1. Formalia 1.1 Föreningssammanträdets öppnande 1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.3 Fastställande av föredragningslista 1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare 1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd 2. Rapporter 2.1 Beslutsuppföljning 2.2 Revisionsberättelse 2014 2.3 Verksamhetsberättelse 2014 3. Valärenden 3.1 Val av vice skattmästare 4. Beslutsärenden 4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2014 års styrelse 4.2 Propositioner 4.3 Motioner 5. Övriga frågor 6. Sammanträdets avslutande

Kallelse till extra föreningsstämma

Styrelsen kallar härmed samtliga medlemmar till en extra föreningsstämma. Den extra föreningsstämman kallas för att: - Godta 2014 års bokslut och rösta om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse. - Välja Vice skattmästare för 2017 års verksamhetsår. Motioner: Skickas till sekreterare@jurstud.com senast den 9e april. Datum och tid: 19e april, kl. 18:00 Plats: Juristernas Hus, Reinholdtsalen Medta medlemskort!

Följ med JF till New York!

Är du intresserad av FN och internationell rätt? I juni åker Juridiska Föreningen iväg på en studieresa till New York för att få en unik inblick i hur internationell rätt tillämpas i praktiken. Resan kommer bland annat att erbjuda besök på FN:s högkvarter, Svergies represenation, General attorney, diverse advokatbyråer och några av stadens kändaste universitet. Under resan kommer det givetvis även att finnas tid för en sittning och sightseeing i staden som aldrig sover. Ta chansen och följ med på en oförglömlig resa som ger dig en unik inblick i hur det är att arbeta som jurist i en internationell miljö, samtidigt som du lär känna juriststudenter från olika terminer. Börja sommaren med

Förslag till föredragningslista för dechargemöte

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DECHARGEMÖTE DEN 15 MARS 2017 PÅ JURISTERNAS HUS 1. Formalia 1.1 Föreningssammanträdets öppnande 1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.3 Fastställande av föredragningslista 1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare 1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd 2. Rapporter 2.1 Beslutsuppföljning 2.2 Revisionsberättelse 2013 2.3 Verksamhetsberättelse 2013 2.4 Revisionsberättelse 2014 2.5 Verksamhetsberättelse 2014 2.6 Revisionsberättelse 2015 2.7 Verksamhetsberättelse 2015 3. Valärenden 4. Beslutsärenden 4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2013 års styrelse 4.2 Beslut om ansvar

Kallelse till dechargemöte

Juridiska föreningens styrelse utlyser DECHARGEMÖTE onsdagen den 15 mars 2017 kl. 18.00 på Juristernas hus. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 8 mars 2017. Medtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2017

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL