top of page

Kallelse till dechargemöte


Juridiska föreningens styrelse utlyser: DECHARGEMÖTE onsdagen den 4 mars 2020 kl. 17.00 på Juristernas hus. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 23 februari 2020. Medtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2020

Arkiv
bottom of page