Kallelse till dechargemöte


Juridiska föreningens styrelse utlyser: DECHARGEMÖTE onsdagen den 4 mars 2020 kl. 17.00 på Juristernas hus. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 23 februari 2020. Medtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2020

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR