Nyheter

25 Jan 2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DECHARGEMÖTE DEN 15 FEBRUARI 2019 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekret...

25 Jan 2019

Juridiska föreningens styrelse utlyser:

DECHARGEMÖTE

Fredag den 15 februari 2019
kl. 17.00 på Juristernas Hus.Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 5 februari 2019.


Medtag legitimation och m...

9 Dec 2018

Internationella fadderiet (ILM)

Nu kan du söka till internationella fadderiet (ILM) inför vårterminen!

Är du en social person som gillar att lära känna människor från andra länder? Då borde du vara med och välkomna utbytesstudenterna som kommer till Stockholm för att läs...

Styrelsen beslutade:

att utse Sandra Söderberg och Eléonore Friberg till höstens Sten Odelbergsstipendiater och tilldela dem 5 000 kr vardera. Grattis! – vi önskar er all lycka på era utbytesterminer i vår. Processen gick till så att styrelsen uppdrog en extern beteende...

7 Nov 2018

Sten Odelbergs stipendium

Nu är det dags att söka Sten Odelbergstipendiumet för juridikstudier utomlands!

Ansökan skall inkomma senast 15 november och skall innehålla personuppgifter, minst två skriftliga intyg från kamrater vilka intygar att sökanden är en god kamrat, m...

17 Oct 2018

På föreningssammanträdet den 7 november 2018 kommer medlemmarna i Juridiska Föreningen välja en styrelse för 2019 års verksamhetsår. Följande förtroendeposter är utlysta:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Skattmästare

Vice skattmästare

Klubbmästare

Underhållningsmästare

I...

17 Oct 2018

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 7 NOVEMBER 2018 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekr...

17 Oct 2018

Juridiska Föreningen Stockholm kallar härmed
medlemmar till föreningsstämma den

7 november
2018 kl. 17.30.

Motioner ska mejlas in till

sekreterare@jurstud.com senast den 28 oktober

2018.

Varmt välkomna!

Styrelsen 2018

23 Sep 2018

Volunteer FDI Moot

The 8-11th of November the Law Faculty together with the Law Students' Association will host an International mock-trial competition - FDI Moot at Stockholm University. To be able to do this we need volunteers to help us throughout the weekend. As a v...

22 Aug 2018

Information gällande bokcheckar

Förtydliganden avseende bokchecken som nyintagna studenter som blir medlemmar i Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet erhåller:

Bokchecken, som alltså kommer att gälla på Akademibokhandeln på campus, kommer att uppgå till ett be...

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL