top of page

Sten Odelbergs stipendium VT2023

Styrelsen beslutade:

Att dela ut stipendium till följande kandidater med förbehåll om att sökandena, innan

utdelning, behöver skicka in ett bevis för att deras utbytestermin blir av.

Följande personer tilldelas lika stor andel ur Sten Odelbergs stipendiefond vårterminen 2023:


Ali Al Janabi


Astrid Henriksson


Dessa har efter en genomgång av samtliga ansökningar, ansetts vara mest välmotiverade till

varför de uppfyller kraven att motta Sten Odelbergstipendiet.

För att undvika eventuellt jäv eller vinklade bedömningen har processen skett på följande

sätt. Samtliga ansökningar anonymiserades; namn, land för utbytestermin, engagemang i

Juridiska Föreningen, kamraters namn och indikationer på vem författaren var togs bort.

Särskild vikt lades vid formuleringen av ansökan och vid vänners motivering till varför

sökanden skulle erhålla stipendiet. Styrelsen, med undantag för Vice Skattmästare, samt

underhållningsmästare som ej kunde närvara, beslutade sedan vilka som skulle motta

stipendiet.

För vidare information hänvisas till Juridiska Föreningens styrelseprotokoll.

Comments


Arkiv
bottom of page