top of page

Stipendium: Avstamp för Juridiska Studier

Stipendiestiftelsen Avstamp för Juridiska Studier delar varje år ut stipendium om 10.000 kronor till minst en person som blivit antagen till och påbörjat Juristprogrammet vid något av universiteten i Sverige och som kommer från en icke-akademisk familj.

Urvalskriterier

Du måste vara från en icke-akademisk familj vilket i detta sammanhang betyder att ingen av dina föräldrar har en svensk universitetsutbildning. Du är antagen till Juristprogrammet vid något av universiteten i Sverige och studerar första, andra eller tredje terminen.

Ansökningstid för 2020 års stipendium

1 januari 2020 – 31 oktober 2020.

Ansökans utformning

Din ansökan ska bestå av ett personligt brev samt antagningsbesked eller annat intyg som utvisar att du är antagen till och studerar på Juristprogrammet vid något av universiteten i Sverige. Ansökan skickas per mail till stiftaren och advokaten Fredrik Svensson på avstamp@msa.se.

Urvalsprocess

När ansökningstiden gått ut i slutet av oktober vidtar urvalsprocessen. Det är stiftelsens styrelse som bedömer vem som bäst svarar mot de uppsatta kriterierna. Stiftelsen kommer inte att motivera sitt beslut när besked ges om vem eller vilka som beviljats stipendiet. Du som inte fått din ansökan beviljad kommer att få besked via mail senast i november. Den som inte fått sin ansökan beviljad och är på sin första eller andra termin ombeds att söka nästa termin. Stiftelsens beslut kan inte överklagas.

Stipendieutdelning

Stipendiet utdelas årligen i november eller december.

Redovisning

Cirka ett år efter att stipendiet delats ut kommer vi att skicka dig ett mail och be dig redovisa hur det har gått med dina juridikstudier.

Behandling av personuppgifter

I samband med att du ansöker om stipendiet kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss (dvs. dina kontaktuppgifter, ditt personliga brev och registreringsintyg) för att hantera din stipendieansökan. Stiftelsen kommer att behandla alla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt stiftelsens integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter (”Policyn”). Policyn kan efterfrågas via mail (avstamp@msa.se) och kommer att skickas ut automatiskt till dig som ansöker om stipendiet. Styrelsen för Stipendiestiftelsen Avstamp för Juridiska Studier

Arkiv
bottom of page