Stipendium: Avstamp för Juridiska Studier

Stipendiestiftelsen Avstamp för Juridiska Studier delar varje år ut stipendium om 10.000 kronor till minst en person som blivit antagen till och påbörjat Juristprogrammet vid något av universiteten i Sverige och som kommer från en icke-akademisk familj.

Urvalskriterier

Du måste vara från en icke-akademisk familj vilket i detta sammanhang betyder att ingen av dina föräldrar har en svensk universitetsutbildning. Du är antagen till Juristprogrammet vid något av universiteten i Sverige och studerar första, andra eller tredje terminen.

Ansökningstid för 2020 års stipendium

1 januari 2020 – 31 oktober 2020.

Ansökans utformning

Din ansökan ska bestå av ett personligt brev samt antagningsbesked eller annat intyg som utvisar att du är antagen till och studerar på Juristprogrammet vid något av universiteten i Sverige. Ansökan skickas per mail till stiftaren och advokaten Fredrik Svensson på avstamp@msa.se.

Urvalsprocess