top of page

Sten Odelbergstipendiet

Styrelsen beslutade: Att dela ut stipendium till följande kandidater med förbehåll om att sökandena ska skicka in letter of acceptance för att erhålla stipendiet. Följande personer tilldelas lika stor andel ur Sten Odelbergs stipendiefond vårterminen 2019: Ingrid Öhrn Nicolas Kitzler Elin Jakobsson Dessa har efter en genomgång av samtliga ansökningar, ansetts vara mest välmotiverade till varför de uppfyller kraven att motta Sten Odenbergsstipendiet. Särskild vikt har legat vid motivering och kompisintyg till varför man ansetts vara en god vän. För att utdelningen av stipendiet skulle ske så rättvist och sakligt som möjligt skedde bedömningen på följande sätt: Samtliga ansökningar anonymiserades genom att namn, termin, och tydliga indikationer i ansökan på vem det avser, togs bort. Efter att detta gjordes av Vice Skattmästaren gav ansökningarna till en extern och oberoende part som bedömde vilka ansökningar som bäst uppfyllde kraven angivna för stipendiet. Den externa parten skickade sedan resultaten till Vice Skattmästaren som, utan att själv delta i röstningen, lade fram det till styrelsen. Styrelsen röstade sedan i enlighet med den externa partens förslag. För vidare information hänvisas till Juridiska föreningens styrelseprotokoll, alternativt kontakta Ellioth Lodenius: ellioth.lodenius@jurstud.com.

Arkiv
bottom of page