Utlysning av lediga styrelseposter


På föreningssammanträdet den 8 november 2017 kommer medlemmarna i Juridiska Föreningen välja en styrelse för 2018 års verksamhetsår. Följande förtroendeposter är utlysta:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare