Sten Odelbergs stipendium

Styrelsen beslutade:

Att dela ut stipendium till följande kandidater med förbehåll om att sökandena ska skicka in letter of acceptance för att erhålla stipendiet.

Följande personer tilldelas 5000 :- ur Sten Odelbergsstipendiefond vårterminen 2017:

Edith Arnek

Simon Johansson

Johan Ingildsen-Olsson

Linnea Swedenmark

Dessa har efter en genomgång av samtliga ansökningar, totalt 20 st, ansetts vara mest välmotiverade till varför de uppfyller kraven att motta Sten Odenbergsstipendiet.

Särskild vikt har legat vid motivering och kompisintyg till varför man ansetts vara en god vän.

För vidare information hänvisas till Juridiska föreningens styrelseprotokoll.

Vid övriga frågor, kontakta Sara Jacobson

sara.jacobson@jurstud.com

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR