top of page

Sten Odelbergs stipendium

Styrelsen beslutade: Att dela ut stipendium till följande kandidater med förbehåll om att sökandena ska skicka in letter of acceptance för att erhålla stipendiet.

Följande personer tilldelas 4000:- vardera ur Sten Odelbergs stipendiefond höstterminen 2016:

Sami Obaid

Rickard Tinglöf

Astrid Bohlin

Mikaela Nordh

Oskar Törngren

Dessa sökanden har efter genomgång av samtliga ansökningar, totalt 9 st, ansetts vara mest välmotiverade till varför de uppfyller kraven för att motta Sten Odelbergstipendiet.

Med anledning av att styrelseledamöter ansökt om stipendiet har bedömningen skett på följande sätt för att undvika jäv. Samtliga ansökningar anonymiserades; namn, land för utbytestermin, engagemang i Juridiska Föreningen, kamraters namn och indikationer på vem författaren var togs bort. De anonymiserade ansökningarna gavs till en objektiv part utan några kopplingar till Juridiska Föreningen som gjorde en initial bedömning och rangordnade ansökningarna. Särskild vikt lades vid formuleringen av ansökan och vid vänners motivering till varför sökanden skulle erhålla stipendiet. De anonymiserade ansökningarna och rangordningen skickades därefter till en styrelseledamot som inte ansökt om stipendiet för en kontroll av rangordningen innan beslutet fattades av styrelsen.

För vidare information hänvisas till Juridiska Föreningens styrelseprotokoll.

Arkiv
bottom of page