Nyheter

16 Oct 2019

Sten Odelbergs stipendium

Nu är det dags att söka Sten Odelbergstipendiumet för juridikstudier utomlands!

Ansökan skall inkomma mellan 15 oktober och 15 november och skall innehålla personuppgifter, minst två skriftliga intyg från kamrater vilka intygar att sökanden är e...

8 Sep 2019

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR EXTRA FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 16 SEPTEMBER 2019 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Inadjungeringar

1.5 Val av mötes...

23 Aug 2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR EXTRA FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 16 SEPTEMBER 2019 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Inadjungeringar

1.5...

23 Aug 2019

Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde.

Tid och datum

Den 16 september 2019

Kl. 18.00

Plats

Reinholdsalen, Juristernas Hus

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 september.
Dessa skickas till
 sekreterare@jurstud.com.

Medtag...

Styrelsen beslutade:
 
Att dela ut stipendium till följande kandidater med förbehåll om att sökandena ska
skicka in letter of acceptance för att erhålla stipendiet.
 
Följande personer tilldelas lika stor andel ur Sten Odelbergs stipendiefond
vårterminen 2019: 
 
Ingri...

2 May 2019

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR EXTRAINSATT
FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 6 MAJ 2019 PÅ JURISTERNAS HUS

Bilaga 1: Proposition angående misstroendeförklaring
Bilaga 2: Motion från Philip Tåhlin
Bilaga 3: Motion från Simon Rydberg
Bilaga 4: Motion från Daniel Larsson
Bilaga 5: Motion f...

29 Apr 2019

Sten Odelbergs stipendium

Nu är det dags att söka Sten Odelbergstipendiumet för juridikstudier utomlands!

Ansökan skall inkomma mellan 15 april och 15 maj och skall innehålla personuppgifter, minst två skriftliga intyg från kamrater vilka intygar att sökanden är en god k...

17 Apr 2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR EXTRA FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 6 MAJ 2019 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och möt...

15 Apr 2019

Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde.

Tid och datum

Den 6 maj 2019

Kl. 17.00

Plats

Reinholdsalen, Juristernas Hus

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 26 april  och skickas till sekreterare@jurstud.com.

Medt...

7 Feb 2019

Föreningen Stockholms Juristalumner anordnar sin årliga alumnimiddag.

Årets middag äger rum fredagen den 9 mars 2019 kl. 18.00 på Juristernas Hus.

Alla alumner är välkomna! Mer information om festen och anmälan finns här.

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL