Sten Odelbergstipendiet

 

 

 

Styrelsen beslutade:
 
Att dela ut stipendium till följande kandidater med förbehåll om att sökandena ska
skicka in letter of acceptance för att erhålla stipendiet.
 
Följande personer tilldelas lika stor andel ur Sten Odelbergs stipendiefond
vårterminen 2019: 
 
Ingrid Öhrn

Nicolas Kitzler

Elin Jakobsson

 
 
Dessa har efter en genomgång av samtliga ansökningar, ansetts vara mest
välmotiverade till varför de uppfyller kraven att motta Sten Odenbergsstipendiet.
Särskild vikt har legat vid motivering och kompisintyg till varför man ansetts vara
en god vän.
 
För att utdelningen av stipendiet skulle ske så rättvist och sakligt som möjligt
skedde bedömningen på följande sätt: Samtliga ansökningar anonymiserades
genom att namn, termin, och tydliga indikationer i ansökan på vem det avser, togs
bort. Efter att detta gjordes av Vice Skattmästaren gav ansökningarna till en extern
och oberoende part som bedömde vilka ansökningar som bäst uppfyllde kraven
angivna för stipendiet. Den externa parten skickade sedan resultaten till Vice
Skattmästaren som, utan att själv delta i röstningen, lade fram det till styrelsen.
Styrelsen röstade sedan i enlighet med den externa partens förslag.
 
För vidare information hänvisas till Juridiska föreningens styrelseprotokoll,
alternativt kontakta Ellioth Lodenius:
ellioth.lodenius@jurstud.com.

 

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL