Sten Odelbergs stipendium

Styrelsen beslutade:

att utse Sandra Söderberg och Eléonore Friberg till höstens Sten Odelbergsstipendiater och tilldela dem 5 000 kr vardera. Grattis! – vi önskar er all lycka på era utbytesterminer i vår. Processen gick till så att styrelsen uppdrog en extern beteendevetare att bedöma bidragen utifrån de i stadgarna föreskrivna kriterierna och föreslå två lämpliga kandidater. Deras bidrag pseudonymiseras och presenterades för styrelsen som enhälligt tillstyrkte förslagen.

För vidare information hänvisas till Juridiska Föreningens styrelseprotokoll alt. kontakta vice skattmästare.

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR