top of page

Sten Odelbergs stipendium

Styrelsen beslutade:

att utse Sandra Söderberg och Eléonore Friberg till höstens Sten Odelbergsstipendiater och tilldela dem 5 000 kr vardera. Grattis! – vi önskar er all lycka på era utbytesterminer i vår. Processen gick till så att styrelsen uppdrog en extern beteendevetare att bedöma bidragen utifrån de i stadgarna föreskrivna kriterierna och föreslå två lämpliga kandidater. Deras bidrag pseudonymiseras och presenterades för styrelsen som enhälligt tillstyrkte förslagen.

För vidare information hänvisas till Juridiska Föreningens styrelseprotokoll alt. kontakta vice skattmästare.

Arkiv
bottom of page