Utlysning av lediga styrelseposter


På föreningssammanträdet den 7 november 2018 kommer medlemmarna i Juridiska Föreningen välja en styrelse för 2019 års verksamhetsår. Följande förtroendeposter är utlysta:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare