top of page

Utlysning av lediga styrelseposter


På föreningssammanträdet den 7 november 2018 kommer medlemmarna i Juridiska Föreningen välja en styrelse för 2019 års verksamhetsår. Följande förtroendeposter är utlysta:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Skattmästare

Vice skattmästare

Klubbmästare

Underhållningsmästare

Internationell sekreterare

Marknadssekreterare

Informationssekreterare

Idrottssekreterare

Överfadder

Borgmästare

Är du eller någon du känner intresserad av att engagera sig i styrelsen? Skicka då in din ansökan eller nominering till valberedning@jurstud.com senast den 25 oktober!

Arkiv
bottom of page