Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL

Information gällande bokcheckar

22 Aug 2018

Information gällande bokcheckar

 

Förtydliganden avseende bokchecken som nyintagna studenter som blir medlemmar i Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet erhåller:

 

Bokchecken, som alltså kommer att gälla på Akademibokhandeln på campus, kommer att uppgå till ett belopp på 1 500 SEK. Det kostar endast 300 SEK att bli medlem i Juridiska föreningen för hela studietiden, och i utbyte får man alltså en bokcheck/rabattkod på akademibokhandeln på campus som gäller vid köp av juridisk kurslitteratur till ett värde av 1 500 SEK!
Informationen på www.jurstud.com, där man för övrigt blir medlem i JF, är således inte längre aktuell pga fel belopp, och kommer korrigeras inom kort!

 

Bokcheckar/rabattkoder kommer att distribueras när Juristernas hus har öppnat för terminen, mer information följer!

 

Varmt välkomna till juristprogrammet och Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet!

 

Please reload

Arkiv
Please reload