Sten Odelbergs stipendium

Styrelsen beslutade:

Att dela ut stipendium till följande kandidater med förbehåll om att sökandena ska skicka in letter of acceptance för att erhålla stipendiet.

Följande personer tilldelas 4000 :- ur Sten Odelbergsstipendiefond höstterminen 2017:

Molly Brander

Elias Svensson

Sara Jacobson

Andrea Thorin

Alexander Ahlfont

Dessa har efter en genomgång av samtliga ansökningar, totalt 9 st, ansetts vara mest välmotiverade till varför de uppfyller kraven att motta Sten Odenbergsstipendiet.

Särskild vikt har legat vid motivering och kompisintyg till varför man ansetts vara en god vän.