Förslag till föredragningslista för extra föreningsstämma


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA DEN 19 APRIL PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande