Sten Odelbergs stipendium

Styrelsen beslutade: Att dela ut stipendium till följande kandidater med förbehåll om att sökandena ska skicka in letter of acceptance för att erhålla stipendiet.

Följande personer tilldelas 4000:- vardera ur Sten Odelbergs stipendiefond höstterminen 2016: