Sten Odelbergs stipendium

 

 

 

Styrelsen beslutade: Att dela ut stipendium till följande kandidater med förbehåll om att sökandena ska skicka in letter of acceptance för att erhålla stipendiet.

 

Följande personer tilldelas 4000:- vardera ur Sten Odelbergs stipendiefond höstterminen 2016:

 

 

Sami Obaid

 

Rickard Tinglöf

 

Astrid Bohlin

 

Mikaela Nordh

 

Oskar Törngren 

 

 

Dessa sökanden har efter genomgång av samtliga ansökningar, totalt 9 st, ansetts vara mest välmotiverade till varför de uppfyller kraven för att motta Sten Odelbergstipendiet.

 

Med anledning av att styrelseledamöter ansökt om stipendiet har bedömningen skett på följande sätt för att undvika jäv. Samtliga ansökningar anonymiserades; namn, land för utbytestermin, engagemang i Juridiska Föreningen, kamraters namn och indikationer på vem författaren var togs bort. De anonymiserade ansökningarna gavs till en objektiv part utan några kopplingar till Juridiska Föreningen som gjorde en initial bedömning och rangordnade ansökningarna. Särskild vikt lades vid formuleringen av ansökan och vid vänners motivering till varför sökanden skulle erhålla stipendiet. De anonymiserade ansökningarna och rangordningen skickades därefter till en styrelseledamot som inte ansökt om stipendiet för en kontroll av rangordningen innan beslutet fattades av styrelsen.

 

För vidare information hänvisas till Juridiska Föreningens styrelseprotokoll.  

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL