Vänligen observera: 

Föreningens lokaler är för nuvarande stängda med anledning av den pågående pandemin, är du intresserad av att köpa föreningsprodukter så vänligen maila styrelsen@jurstud.com