top of page

Observera att denna sida inte är anpassad för den mobila versionen av hemsidan. 

Föreningssammanträdet

Föreningssammanträdet är föreningens högsta beslutande organ. Det är här kommande årets styrelse väljs samt viktiga beslut rörande föreningens stadgar tas. 

Revisor
Inspektor, proinspektor
Särskild Granskare

Extern Granskning

IMG_3924.jfif
Styrelsen

Styrelsen består av 13 poster och ansvarar för föreningens skötsel.

I styrelsen sitter Ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare, viceskattmästare, informationssekreterare, internationell-sekreterare, klubbmästare, underhållningsmästare, idrottssekreterare, marknadssekreterare, öfverfadder, samt borgmästare. 

Underhållnings-mästeriet
Fadderiet
Fadderiet
Klubbmästeriet
Informations-kommittén
Fadderiet
Internationella kommittén
Idrotts-kommittén
bottom of page