top of page

Uppdaterad kallelse till föreningsstämma


Juridiska Föreningen Stockholm kallar härmed medlemmar till föreningsstämma den

11 november 2020

kl. 17.00 på Zoom.

Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 1 november 2020.

Förslag till föredragningslista samt eventuella motioner och propositioner hittas på Jurstud.com/stamma. Medtag legitimation och medlemskort. Uppdateringen som skett är forumändringen från fysisk till digital med anledning av den pågående pandemin och de nya restriktionerna och rekommendationerna.

Varmt välkomna! Styrelsen 2020

Comments


Arkiv
bottom of page