top of page

Uppdaterad kallelse till föreningsstämma


Juridiska Föreningen Stockholm kallar härmed medlemmar till föreningsstämma den

11 november 2020

kl. 17.00 på Zoom.

Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 1 november 2020.

Förslag till föredragningslista samt eventuella motioner och propositioner hittas på Jurstud.com/stamma. Medtag legitimation och medlemskort. Uppdateringen som skett är forumändringen från fysisk till digital med anledning av den pågående pandemin och de nya restriktionerna och rekommendationerna.

Varmt välkomna! Styrelsen 2020

Arkiv