top of page

Sten OdelbergstipendietStyrelsens beslut Styrelsen har beslutat att dela ut stipendium till kandidaterna nedan med förbehåll om att sökandena, innan utdelning, behöver skicka in ett bevis för att deras utbytestermin blir av.

För att undvika eventuellt jäv eller vinklade bedömningar har processen skett på följande sätt; Samtliga ansökningar anonymiserades; namn, kamraters namn och övriga indikationer på vem författaren var togs bort. Ansökningarna delgavs sedan styrelsen varpå styrelsen beslutade vem som skulle tilldelas stipendiet.

Styrelsen beslutade därmed att följande kandidat skulle tilldelas stipendiet:

Hanna Israel

Stipendiaten har, efter genomgång av samtliga ansökningar, ansetts vara den mest välmotiverade med kravet på att vara en god kamrat. Stort grattis!

Arkiv