Sten Odelbergstipendiet

Styrelsens beslut: Styrelsen har beslutat att dela ut stipendium till kandidaterna nedan med förbehåll om att sökandena, innan utdelning, behöver skicka in ett bevis för att deras utbytestermin blir av.


För att undvika eventuellt jäv eller vinklade bedömningar har processen skett på följande sätt; Samtliga ansökningar anonymiserades; namn, engagemang i Juridiska Föreningen, kamraters namn och övriga indikationer på vem författaren var togs bort. Ansökningarna delgavs sedan styrelsen varpå styrelsen, med undantag för underhållningsmästare, internationell sekreterare och vice skattmästare som ansåg sig jäviga, beslutade vilka som skulle tilldelas stipendiet.