top of page

Sten Odelbergstipendiet

Styrelsens beslut: Styrelsen har beslutat att dela ut stipendium till kandidaterna nedan med förbehåll om att sökandena, innan utdelning, behöver skicka in ett bevis för att deras utbytestermin blir av.


För att undvika eventuellt jäv eller vinklade bedömningar har processen skett på följande sätt; Samtliga ansökningar anonymiserades; namn, engagemang i Juridiska Föreningen, kamraters namn och övriga indikationer på vem författaren var togs bort. Ansökningarna delgavs sedan styrelsen varpå styrelsen, med undantag för underhållningsmästare, internationell sekreterare och vice skattmästare som ansåg sig jäviga, beslutade vilka som skulle tilldelas stipendiet.


Styrelsen beslutade därmed att följande kandidater tilldelas lika stor andel ur Sten Odelbergs stipendiefond höstterminen 2020;


Veronica Hedin

Celeste Sjölin

Matilda Ellman


Stipendiaternas ansökningar har, efter en genomgång av samtliga ansökningar, ansetts vara de mest välmotiverade med hänsyn till kravet på att vara en god kamrat. Stort grattis!

コメント


Arkiv
bottom of page