Utlysning av lediga styrelseposter


På föreningssammanträdet den 11 november 2020 kommer medlemmarna i Juridiska Föreningen välja en styrelse för 2021 års verksamhetsår. Följande förtroendeposter är utlysta:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Skattmästare

Vice skattmästare

Klubbmästare

Underhållningsmästare

Internationell sekreterare

Marknadssekreterare

Informationssekreterare

Idrottssekreterare

Överfadder

Borgmästare

Är du eller någon du känner intresserad av att engagera sig i styrelsen? Skicka då in din ansökan eller nominering till valberedning@jurstud.com senast den 22 oktober!

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR