Utlysning av lediga styrelseposter


På föreningssammanträdet den 11 november 2020 kommer medlemmarna i Juridiska Föreningen välja en styrelse för 2021 års verksamhetsår. Följande förtroendeposter är utlysta:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare