Kallelse till extra föreningssammanträde


Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde.

Tid och datum

Den 21 oktober 2020

Kl. 17.00

Plats

Digitalt

För förslag till föredragningslista se Jurstud.com/stamma

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 11 oktober. Dessa skickas till sekreterare@jurstud.com.

Eventuella frågor skickas till presidiet@jurstud.com

Ses på internet!

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR