Kallelse till föreningsstämma


Juridiska Föreningen Stockholm kallar härmed medlemmar till föreningsstämma den

11 november 2020

kl. 17.00 på Juristernas Hus.

Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 1 november 2020.

Förslag till föredragningslista samt eventuella motioner och propositioner hittas på Jurstud.com/stamma. Medtag legitimation och medlemskort. Varmt välkomna! Styrelsen 2020

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR